Doelwit geworden van hackers?
Onderneem snel actie

Is je shop doelwit geworden van hackers? Dan is het van belang snel stappen te ondernemen. Wij zoeken uit wat de oorzaak is en beveiligen je shop zodat je snel weer verder kunt met de online verkoop van jouw producten.

Werkwijze

We achterhalen hoe de hackers binnen zijn gekomen en dichten het zo snel mogelijk zodat je site spoedig weer online is. De geïnfecteerde bestanden worden gewist en we zorgen ervoor dat het niet nogmaals kan gebeuren.

Met de meldplicht datalekken welke sinds 1 januari 2016 geldt, ben je verplicht om het datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ben je webshopeigenaar, dan heb je de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van je klanten goed te beschermen. Neem dus alle mogelijke veiligheidsmaatregelen om je klanten een goede en veilige online shopervaring te geven!

Een herkenbaar probleem?

Neem contact met ons op

Open een Support ticket